Wednesday, February 1, 2023

Mësuesi i burgosur, Hashem Khastar, në gjendje kritike shëndetësore

political prisoner Hashem KhastarShëndeti i Hashem Khastar, një mësues që mbahet në Burgun Qendror të Mashhad, është kritik, por atë vazhdojnë ta ngacmojnë në burg. Z. Khastar, 67 vjeç, gjendet nën një presion shumë të madh dhe mbahet në kushte të vështira. Ai vuan nga tensioni i lartë i gjakut dhe ka nevojë për trajtim sa më shpejt të jetë e mundur. Por zyrtarët e burgut jo vetëm që refuzojnë ta lirojnë, por e kanë shtuar edhe ngacmimin dhe presionin ndaj këtij mësuesi të vjetër.