Sunday, February 5, 2023

Fuqitë Perëndimore Duhet të Kërkojnë Detajet e Plota të Ekzekutimeve që Irani Ka Bërë në Vitin 2021 Deri Tani

 

Më 30 janar, aktivistët që monitorojnë Iranin regjistruan ekzekutimin e 27-të që nga fillimi i vitit. Nisur nga tendenca për fshehtësi e sistemit gjyqësor iranian, ka mundësi që në ditët dhe javët që vijnë të vijojnë të zbulohen ekzekutime të fshehta nga muaji i parë i vitit. Gjithsesi, nuk ka asnjë dyshim që regjimi iranian do të vazhdojë të kryejë varje të tjera të planifikuara gjatë kësaj kohe, duke rikonfirmuar kështu statusin e tij si vendi me shifrën më të lartë në botë për sa i përket ekzekutimeve per capita në vit.

Do të nevojiten analiza të detajuara në mënyrë që të kuptohet natyra e secilit rast, por praktikisht nuk ka dyshim që jo të gjitha këto raste e kapin standardin e “krimeve më të rënda,” gjë që mund t’i kishte justifikuar ato sipas ligjit ndërkombëtar.

Edhe në qoftë se (dhe kjo ka shumë pak mundësi) llogaritjet për janarin 2021 mbeten në shifrat aktuale dhe nuk tejkalohen nga muajt në vijim, totali i fundit të vitit do ta tejkalojë goxha shifrën 300 – gjë që është më shumë se ç’mund të pritet nga çdo vend tjetër përveç Kinës, popullsia e së cilës është më shumë se 17 herë ajo e Iranit.