Sunday, January 29, 2023

E Burgosura Politike Narges Mohammadi Kundërshton “Gjykatën e Kangurit”

13 Maj, 2020


E burgosura politike Narges Mohammadi refuzoi të marrë pjesë në një seancë të marrjes në pyetje në të cilën ajo do të siguronte mbrojtjen e saj të fundit për akuzat e reja të ngritura kundër saj.

Në shkurt të vitit 2020, kjo e burgosur politike u informua për dy akuza të reja kundër saj. Seanca dëgjimore e fundit e Narges Mohammadit ishte më 5 maj 2020, në prani të hetuesit në Degën 2 të Prokurorisë Zanjan, në repartin e grave të Burgut të Zanjanit.

Narges Mohammadi i quajti akuzat ndaj saj të pabazuara dhe false.

Ajo gjithashtu deklaroi se akuzat ishin në shkelje të qartë të Kushtetutës dhe Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, si dhe shkelje të të drejtave të saj njerëzore.

“Deri më tani, unë jam dënuar me 23 vjet burg nga tre degë të Gjykatës Revolucionare. Tani që gjyqet për dy çështjet e mia të fundit kanë përfunduar, unë po njoftoj se nuk do të paraqitem në Gjykatën e Kangurit të gjyqësorit. ”

“Unë qëndroj prapa të gjitha aktivitetet e mia brenda burgut të Evin, si dhe të takimeve që kam marrë pjesë, për pozicionet që kam marrë dhe deklaratat që kam bërë gjatë viteve të mia në burg. Unë jam duke paguar çmimin për këtë në mërgim dhe ndërsa jam nënshtruar kushteve çnjerëzore të imponuara për mua”

Ajo vazhdoi, “Unë i konsideroj veprimet e Ministrisë së Inteligjencës, Rouhani, dhe drejtorit të burgut Evin dhe Organizatës së Burgjeve si të njëanshme, dhe kundër ligjit dhe moralit njerëzor, dhe unë nuk do të hesht përballë kësaj padrejtësie. ” Më 22 shkurt 2020, gjashtë akuza të reja u ngritën kundër të burgosurës politike.

Ajo ishte paditur pa u paraqitur në seancë gjyqësore dhe ligji u zbatua në repartin e grave.

E burgosura politike Narges Mohammadi është ish zëdhënëse dhe nënkryetare e Lidhjes së Mbrojtësve të të Drejtave të Njeriut. Ajo ka qenë në burg që prej 4 majit 2015. Tri akuzat kryesore kundër saj janë “tubim dhe bashkëpunim kundër shtetit”, i dënueshëm me pesë vjet; “Propagandë kundër shtetit”, e dënueshme me një vit; dhe “krijimi dhe bashkëpunimi me shoqatën LEGAM për të hequr dënimin me vdekje në Iran”, i dënueshëm me 10 vjet.