Sunday, January 29, 2023

Vazhdon Greva e Punëtorëve të Hekurudhave për Shkak të Rrogave të Papaguara

 Një grup punëtorësh të hekurudhave ne Iran ka nxjerrë një deklaratë që thotë se punëtorët do ta vazhdojnë grevën derisa t’u plotësohen kërkesat.

Punëtorët e hekurudhave kanë qenë në grevë në mbarë Iranin që nga 20 korriku, në qytete si Arak, Azarbaijan, Isfahan, Khorasan, Lorestan, dhe Zanjan, duke kërkuar rrogat e tyre të papaguara për dy muaj.

Deklarata bën kërkesë që t’u paguhen rrogat disa mijëra punëtorëve, të cilët kanë për detyrë të mirëmbajnë hekurudhat e vendit. Ata kanë kërkuar gjithashtu kontrata të përhershme, ndaljen e menjëshershme të pushimeve nga puna, benefitet e sigurimit, të drejtën për të formuar një union, si dhe të drejtën për të protestuar.