Sunday, February 5, 2023

Iran: Të rinjtë e rebeluar marrin në shënjestër batalionin Fat’h të Divizionit Vali Asr,

Dje, më 14 janar 2020, njëkohësisht me zhvillimin e demonstratave katër ditore nga studentët dhe populli i Iranit në 19 provinca të vendit, të rinjtë e rebeluar morën në shënjestër bazën e batalionit Fat’h të Divizionit të ashtu-quajtur Vali Asr në Behbahan. Kjo bazë ka luajtur një rol shumë aktiv në shtypjen e popullit të Behbahan-it gjatë kryengritjes së nëntorit 2019. 

Në të njëjtën kohë i është vënë flaka posterave të Khomeini-t, Khamenei-t, dhe Qassem Soleimani-t në disa vende në Teheran, Islamshahr, Zanjan, Shahr-e Kord, Marivan, Sabzevar, dhe Iranshahr. 

Sekretariati i Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit

15 janar 2020