Sunday, February 5, 2023

Guvernatori i Sistan & Baluchestan: Thatësira Është më Keq se Tërmeti Këtu

 Sipas guvernatorit të Sistan & Baluchestan, thatësira në këtë provincë është më e keqe se tërmeti, pasi “asaj i kushtohet shumë më pak vëmendje”.

Ahmad Ali Mohebati deklaron (ISNA; 10 janar 2019) se: “tërmetet ndiqen gjithmonë nga përmirësime e zhvillime të reja këtu; ndërsa thatësira sjell vetëm pasoja shkatërrimtare”.

Pothuajse të gjitha rajonet e Iranit po përballen aktualisht me mungesa uji dhe thatësira në gradë të ndryshme; të cilat janë edhe më keq në zona si Sistan & Baluchestan (të cilat përfshijnë më shumë se 11% të të gjithë sipërfaqes së Iranit).

Sipas Mohebati-t, më shumë se 3000 fshatrave u mungojnë tubat e ujit, dhe uji shpërndahet fizikisht në rreth 1275 prej tyre. Ai thekson se nëse çështja e mungesës së ujit nuk rregullohet në mënyrë efektive, do të rezultojë në reduktimin e ujit edhe në Zahedan”.