Wednesday, February 8, 2023

Zhdukje me Forcë, Shkelja më e Rëndë e të Drejtave të Njeriut

hdukja me forcë është ndër shkeljet më të rënda të të drejtave të njeriut. Nuk ka krim më mizor se “zhdukja” e një qenieje njerëzore. Zhdukjet me forcë janë një mjet terrori me një ndikim shkatërrues që godet jo vetëm individët dhe familjet e tyre, por gjithë shoqërinë.

Po, 30 gushti shënoi Ditën Ndërkombëtare të Viktimave të Zhdukjeve me Forcë. Amnesty International publikoi një dokument në dhjetor 2018, Iran: Sekrete të njomura me gjak, i cili hedh dritë mbi masakrën e vitit 1988 në burgjet iraniane dhe pse ato konsiderohen si krime të vazhdueshme kundër njerëzimit.