Sunday, January 29, 2023

Lufta e Dështuar e Regjimit Iranit në Internet

 

Më në fund, pas një debati të gjatë mbi planin për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve në hapësirën kibernetike dhe organizimin e lajmëtarëve socialë, më 29 korrik 2021, parlamenti i regjimit iranian miratoi që ky plan të konsiderohet përmes një komisioni të përbashkët.

Pas disa javësh polemikë, me 121 vota pro, 74 kundër dhe 9 abstenime nga gjithsej 209 deputetë të pranishëm, deputetët e regjimit miratuan që plani për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve në hapësirën kibernetike dhe organizimin e mediave sociale të konsiderohet si i tetëdhjeta – parimi i pestë i Kushtetutës. Plani ka qenë në axhendën javore të Parlamentit javët e fundit.

Sipas nenit 85 të Kushtetutës së regjimit, “pozita e një përfaqësuesi është e pavarur nga personi dhe nuk mund t’i delegohet një tjetri. Parlamenti nuk mund t’i delegojë autoritetin legjislativ një personi ose organi, por mundet, nëse është e nevojshme, të delegojë kompetencat për të bërë ligje të caktuara tek komisionet e tij të brendshme sipas nenit Shtatëdhjetë e dy. Në këtë rast, këto ligje do të zbatohen në bazë prove për një periudhë që do të përcaktohet nga parlamenti dhe miratimi përfundimtar i tyre do të jetë me parlamentin. ”

Me fjalë të tjera, me lejen e parlamentit, formohet një komision i përbashkët për të shqyrtuar planin për organizimin e mesazheve socialë, detyra e të cilit është të rishikojë dhe miratojë materialet e këtij plani. Miratimet e këtij komisioni konsiderohen si miratimet e parlamentit, por duhet të merret një leje tjetër nga parlamenti për të caktuar një periudhë prove. Pas kësaj, të gjitha miratimet e komisionit të përbashkët do t’i referohen Këshillit të Kujdestarisë për koment.

Një draft i planit është publikuar, sipas të cilit lajmëtarët e huaj duhet të krijojnë një zyrë brenda vendit. Shumë njerëz dhe madje edhe elementë të këtij regjimi e kanë quajtur çështjen, dhe planin në përgjithësi, të dëmshëm për bizneset dhe shoqërinë, një pikë që u theksua edhe nga ligjvënësit kundër këtij plani.Në lidhje me këtë, Hossein Mohammadyari, një ligjvënës nga Tavalesh, tha: “Nëse ne, si anëtarë të Parlamentit Islamik, kërkojmë të mbrojmë të drejtat e njerëzve, duhet të respektojmë shqetësimet e tyre. Njerëzit janë dalluesit më të mirë në hapësirën kibernetike. Me prezantimin e këtij plani, shumë njerëz erdhën tek ne dhe shprehën shqetësimet e tyre. Sot, hapësira kibernetike është një platformë e rëndësishme për bizneset. Shumë nga kufizimet e vendosura në skemë prekin bizneset e vogla të njerëzve. “Jalal Mahmoudzadeh, një ligjvënës nga Mahabad, i shprehu këto fjalë ndryshe dhe tha: “Sipas këtij plani, rrjetet e huaja virtuale duhet të krijojnë një zyrë brenda katër muajve brenda vendit. Ne e dimë se kjo nuk është praktikisht e mundur dhe do të çojë në mbylljen e tyre të bizneseve. “Deputeti Massoud Pezeshkian nga Tabriz shkroi në faqen e tij në Twitter: “Siç thashë në fillim të të ashtuquajturit plan të mbrojtj es së hapësirës kibernetike, unë jam kundër tij dhe besoj se plani i parlamentit nuk do të jetë i suksesshëm në shoqëri. Ky plan jo vetëm që nuk do të ketë sukses në arritjen e qëllimeve të tij, por do të çojë në zgjerimin e hendekut midis njerëzve dhe qeverisë. “