Tuesday, July 23, 2024

Përvjetori i kryengritjes së Iranit 2022: frika dhe masat parandaluese të regjimit

Në prag të përvjetorit të kryengritjes së 2022 në Iran, regjimi i Teheranit po përballet me një rrjet kompleks sfidash të brendshme dhe ndërkombëtare. Ndërsa regjimi përballet me këto çështje, është bërë gjithnjë e më e qartë se ata janë thellësisht të shqetësuar për potencialin e protestave të gjera mbarëkombëtare për të shënuar përvjetorin historik, i cili ka rritur tensionet brenda qeverisë. Në të njëjtën kohë, çështje të tilla si joefikasiteti i qeverisë, korrupsioni dhe paaftësia kanë nxitur pakënaqësinë e publikut, veçanërisht përballë problemeve ekonomike dhe sociale. Për të shtypur në mënyrë parandaluese mundësinë e protestave dhe kryengritjeve të përhapura, regjimi synon në mënyrë agresive çdo mjet të mundshëm të koordinimit të protestave dhe përshpejton shtypjen e sindikatave, aktivistëve politikë dhe civilë