Wednesday, July 24, 2024

Nahid Shaqaqi thirret për të vuajtur dënimin me 2 vjet e 3 muaj

Nahid Shaqaqi. Të dielën, më 11 qershor 2023, Nahid Shaqaqi, një aktiviste për të drejtat e grave dhe anëtare e Shoqatës Zëri i Grave Iraniane (Neda-ye Zanan-e Iran), mori një thirrje nga Dega e Parë e Zyrës së Zbatimit të Vendimeve të Prokurorisë së 33-të në Teheran. Ajo u thirr për të vuajtur dënimin me dy vjet e tre muaj burgim. Gjykata Revolucionare e Teheranit kishte dënuar më parë Nahid Shaqaqi me të njëjtin dënim me burgim. Ajo duhet të paraqitet në gjykatën e përmendur brenda 10 ditëve nga data e marrjes së ftesës, pra më 11 qershor 2023. Nahid Shaqaqi ka njoftuar: “Pavarësisht urdhrit të Organizatës së Mjekësisë Ligjore, që tregon për mungesën e aftësisë për të vuajtur dënimin me burgim, Garantët e mi morën një njoftim më 12 qershor 2023, se garancia do të konfiskohet dhe llogaria bankare do të bllokohet menjëherë”.