Monday, February 6, 2023

Konferenca Ndërkombëtare në Vëzhgimin e Muajit të shenjtë të këtuRamazanit. Ndiqeni live

Ndiqeni live këtu

Islami feja e Mëshirës, vëllazërisë dhe barazisë

Solidariteti ndërfetar përpara fondamentalizmit

E mërkurë, 14 prill 2021, 18:00 CEST.