Sunday, November 27, 2022

Iran – Njësitë e Rezistencës dhe Mbështetësit e MEK Nxisin Bojkot të Farsës së Zgjedhjeve të Regjimit

Saveh – Activities of the Resistance Units and Supporters of the MEK – April 8, 2021“Vota jonë është për ndryshim regjimi, jo diktaturës fetare, po një republike të zgjedhur në mënyrë demokratike”

Gjatë javës së fundit, mbështetësit e Mujahedin-e Khalq (MEK/PMOI) dhe Njësitë e Rezistencës kanë vendosur postera e afishe dhe kanë shkruar graffiti në vende publike në qytete të ndryshme të Iranit, duke bërë thirrje për bojkot mbarëkombëtar të farsës së zgjedhjeve presidenciale të regjimit. Publiku i ka mirëpritur këto veprimtari, të cilat janë zhvilluar në zona të ndryshme të Teheranit, si dhe në Isfahan, Karaj, Ahvaz, Abadan, Mashhad, Shiraz, Rasht, Tabriz, Zanjan, Kermanshah, Sonqor, Saveh, Kerman, Bijar dhe Neyshabur, etj.

Slloganet në afishe e graffiti ishin frymëzuar nga mesazhet e Znj. Maryam Rajavi, Presidentes së zgjedhur të Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI), dhe Z. Massoud Rajavi, Liderit të Rezistencës Iraniane, dhe bënin thirrje për një bojkot mbarëkombëtar të farsës së zgjedhjeve të diktaturës fetare. Këto sllogane përfshinin: “Maryam Rajavi: Bojkotimi i farsës së zgjedhjeve është një tjetër JO kumbuese drejtuar diktaturës fetare, e cila ua ka vjedhur të drejtën për një republikë demokratike,” “Maryam Rajavi: Farsës së zgjedhjeve presidenciale i mungon legjitimiteti tek populli iranian,” “Jo vrasësve të 1,500 dëshmorëve të kryengritjes së nëntorit 2019, jo farsës së zgjedhjeve,” “Massoud Rajavi: Jo diktaturës fetare, po një republike të zgjedhur në mënyrë demokratike,” “Massoud Rajavi: Vota jonë është për ndryshim regjimi dhe për bojkot të farsës së zgjedhjeve,” “Massoud Rajavi: Bojkoti mbarëkombëtar nga populli iranian i farsës së zgjedhjeve të ardhshme është ana tjetër e medaljes së kryengritjeve popullore,” “Massoud Rajavi: Bojkotimi i farsës së zgjedhjeve është detyrë patriotike.”

Tehran – Activities of the Resistance Units and Supporters of the MEK - "Massoud Rajavi: Our vote is regime change and boycotting the sham election," – April 4-9, 2021

Teheran – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK – “Massoud Rajavi: Vota jonë është për ndryshim regjimi dhe për bojkot të farsës së zgjedhjeve,” – 4-9 prill 2021

Mashhad – Activities of the Resistance Units and Supporters of the MEK - “Massoud Rajavi: Boycotting the election farce is a patriotic duty.” – April 4, 2021 Mashhad – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK – “Massoud Rajavi: Bojkotimi i farsës së zgjedhjeve është detyrë patriotike.” – 4 prill 2021

Mashhad– Activities of the Resistance Units and Supporters of the MEK – “Massoud Rajavi: No to the religious dictatorship, yes to the democratically elected republic” – April 8, 2021Mashhad– Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK – “Massoud Rajavi: Jo diktaturës fetare, po republikës së zgjedhur në mënyrë demokratike” – 8 prill 2021

Isfahan – Activities of the Resistance Units and Supporters of the MEK -"Maryam Rajavi: The Iranian people’s nationwide boycott of the upcoming sham election is the flip side of the people's uprisings" – April 8, 2021 Isfahan – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK -“Maryam Rajavi: Bojkoti mbarëkombëtar nga populli iranian i farsës së zgjedhjeve të ardhshme është ana tjetër e medaljes së kryengritjeve popullore” – 8 prill 2021

Kerman and Neyshabur – Activities of the Resistance Units and Supporters of the MEK - "Massoud Rajavi: Our vote is regime change and boycotting the sham election" April 9, 2021Kerman dhe Neyshabur – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK – “Massoud Rajavi: Vota jonë është për ndryshim regjimi dhe bojkotim të farsës së zgjedhjeve” 9 prill 2021

Sonqor and Kermanshah – Activities of the Resistance Units and Supporters of the MEK - “Boycotting the sham election is another big NO to the religious dictatorship, which has usurped their rights to a democratically-elected republic” – April 8, 2021 Sonqor dhe Kermanshah – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK – “Bojkotimi i farsës së zgjedhjeve është një tjetër JO e madhe drejtuar diktaturës fetare, e cila ua ka uzurpuar të drejtën për një republikë të zgjedhur në mënyrë demokratike” – 8 prill 2021

 Karaj and Rasht – Activities of the Resistance Units and Supporters of the MEK - Boycotting the election farce is a patriotic duty – April 4- 8, 2021 Karaj dhe Rasht – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK – Bojkotimi i farsës së zgjedhjeve është detyrë patriotike – 4- 8 prill 2021

 Saveh – Activities of the Resistance Units and Supporters of the MEK – April 8, 2021Saveh – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK – 8 prill 2021

Tabriz and Ahvaz – Activities of the Resistance Units and Supporters of the MEK – “Boycotting the sham election is the response to the murderers of 1,500 martyrs during the November 2019 uprising” – April 8, 2021 Tabriz dhe Ahvaz – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK – “Bojkotimi i farsës së zgjedhjeve është përgjigjja e duhur ndaj vrasësve të 1,500 dëshmorëve gjatë kryengritjes së nëntorit 2019” – 8 prill 2021

Abadan and Bijar – Activities of the Resistance Units and Supporters of the MEK – “Boycotting the election farce is a patriotic duty, no to the election farce” – April 9, 2021Abadan dhe Bijar – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK – “Bojkotimi i farsës së zgjedhjeve është detyrë patriotike, jo farsës së zgjedhjeve” – 9 prill 2021