Monday, September 25, 2023

Iran: Burri në rrezik të ekzekutimit të lidhur me protestën

 

 

 

 

 

Mojahed (Abbas) Kourkouri është në rrezik të madh të ekzekutimit në lidhje me protestat mbarëkombëtare. Në fillim të prillit 2023, sistemi gjyqësor i Iranit njoftoi se një Gjykatë Revolucionare në Ahvaz ka dënuar Mojahed (Abbas) Kourkouri me vdekje për “armiqësi kundër Zotit” (moharebeh), “korrupsion në tokë” (efsad-e fel arz) dhe “rebelim të armatosur kundër shtetit” (baghi). Gjykata e tij e padrejtë u ndotë nga “rrëfimet” e detyruara nga torturat që ai vuajti gjatë periudhës së arrestimit të tij të dhunshëm.