Monday, February 6, 2023

Raporti mujor Janar 2022, Iran Human Rights Monitor

Regjimi iranian rriti shtypjen nga ekzekutimet në rritje dhe arrestimet e përhapura të aktivistëve civilë dhe protestuesve, nga njëra anë, dhe përshkallëzoi presionin mbi të burgosurit, veçanërisht ata të burgosur për shkaqe politike. Muaji janar e gjeti regjimin klerikal duke rritur shtrëngimin social në të njëjtin hap me pakënaqësinë në rritje dhe përhapjen e protestave popullore. Vrasjet arbitrare, shkeljet e të drejtave të të burgosurve, si dhe torturat dhe keqtrajtimi i civilëve vazhduan. Lexo më shumë:

https://iran-hrm.com/2022/02/06/monthly-report-january-2022-iran-human-rights-monitor/