Tuesday, February 7, 2023

Iran: Raporti mujor mbi lirinë dhe shkeljet e të drejtave të njeriut – maj 2022

Respektimi i të drejtave të njeriut si vlerë universale konsiderohet tashmë një tregues i rëndësishëm në vlerësimin e qeverive në mbarë botën. Në Iran, të drejtat e njeriut shkelen ashpër në mënyrë rutinore në regjimin çnjerëzor iranian të kryesuar nga lideri suprem Ali Khamenei.

Kjo pjesë nxjerr në pah shtrirjen e represionit në Iran dhe performancën gjyqësore të regjimit në maj 2022. Muajin e kaluar, të paktën 79 persona u ekzekutuan në të gjithë Iranin në burgje të ndryshme. Mosha e të ekzekutuarve ishte midis 19 dhe 50 vjeç, me të burgosurit që akuzoheshin për krime duke përfshirë vrasjen, veprat penale të drogës dhe u identifikuan si ‘moharebeh’.