Wednesday, February 1, 2023

Iran: Numri i Ekzekutimeve në Janar Ka Arritur në 27

With the execution of Javid Dehghan, a Baluch political prisoner on January 30, the number of executions in Iran, only in January, reached 27.

Me ekzekutimin e Javid Dehghan, një i burgosur politik me etni Baluch, më 30 janar, numri i ekzekutimeve në Iran, vetëm në muajin janar, ka arritur në 27. Gjithashtu, sistemi gjyqësor i regjimit ka dhënë dënime të rënda e të gjata me burg për të burgosurit politikë. Veprimet çnjerëzore të regjimit klerikal kohët e fundit tregojnë përkeqësimin e shkeljeve të të drejtave njerëzore në Iran dhe zgjojnë nevojën për një përpjekje ndërkombëtare që të mos e lejojë regjimin t’i keqtrajtojë iranianët.