Tuesday, October 3, 2023

Dita Botërore Kundër Punës së Fëmijëve: Fëmijët që Punojnë në Iran, Viktima të Regjimit të Mullahëve

World Day Against Child Labor: Iran’s labor children, victims of mullahs’ regime Iran: Një nga qendrat e grumbullimit të plehrave ku punojnë fëmijë

12 qershori shënon Ditën Botërore Kundër Punës së Fëmijëve, por për fëmijët që punojnë në Iran, është thjesht një tjetër ditë e një jete të mjerë nën regjimin e mullahëve.

Qendra për Statistika dhe Informacione Strategjike e Ministrisë së Punës të regjimit iranian ka shpallur ekzistencën e gjysëm milioni punëtorësh fëmijë në Iran, sipas sondazheve në 2017-ën. Ka patur statistika të ndryshme për sa i përket numrit të fëmijëve në rrugë e punëtorëve fëmijë në Iran. Por sipas po këtij raporti, numri i punëtorëve fëmijë është rritur me 11.5 përqind në krahasim me 2015-ën.