Friday, December 1, 2023

Asnjë informacion mbi Golrokh Iraee pas më shumë se një muaji në pyetje

No information on Golrokh Iraee after more than a month of interrogationAsnjë informacion mbi Golrokh Iraee pas më shumë se një muaji në pyetje. Më shumë se një muaj nga transferimi me forcë e të burgosurës politike Golrokh Ebrahimi Iraee në Repartin 2A të Burgut Evin, ende nuk ka informacion në dispozicion për kushtet e saj. Një nga hetuesit famëkeq të Inteligjencës IRGC i tha familjes së saj se ata nuk lejohen të informojnë mediat për kushtet e vajzës së tyre.