Thursday, February 2, 2023

Mediat Shtetërore Pohojnë Problemin e Vërtetë të Ekonomisë së Iranit

 

Facts acknowledged by Iran's state media underline that Iran’s economy and people suffer from the regime, its corruption, and wrong policies. Mediat shtetërore të Iranit ditët e fundit i kanë pohuar disa aspekte të krizave ekonomike të Iranit. Këto media, të cilat janë të lidhura me fraksionet e regjimit, ndonjëherë zbulojnë fakte të habitshme lidhur me korrupsionin e regjimit në mes të grindjeve të brendshme midis fraksioneve. Këto fakte theksojnë se ekonomia dhe populli i Iranit vuajnë nga ky regjim, nga korrupsioni i tij, dhe nga politikat e gabuara.

“Ekonomistët besojnë se vendi po përballet aktualisht me shumë sfida, si inflacioni struktural, rritja e ulët ekonomike, pandemia e koronavirusit dhe mungesa e vaksinimit të shpejtë, negociatat bërthamore dhe sanksionet, dritarja demografike dhe problemi i punësimit, sigurimet shoqërore dhe fondet e pensioneve, përmirësimi i mjedisit të biznesit, kriza e burimeve ujore, rrjedhja e kapitalit në vend, dhe privatizimi,” shkruante më 23 maj agjencia shtetërore e lajmeve Tabnak.

Një nga krizat ekonomike të Iranit, e cila ndikon në jetën e përditshme të popullit iranian, është rritja e inflacionit.