Wednesday, September 27, 2023

Maryam Rajavi Mirëpriti Dëbimin e Regjimit nga Komisioni i OKB-së për Statusin e Grave

Maryam Rajavi welcomed expulsion of the regime from UN Commission on Status of WomenNë seancën e sotme, më 14 dhjetor 2022, Këshilli Ekonomik dhe Social i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, votoi me shumicë absolute votash për përjashtimin e regjimit të mullahëve nga Komisioni i OKB-së për Statusin e Grave (CSË). Në ndryshim nga vota pro e 29 shteteve, pra më shumë se gjysma e anëtarëve të ECOSOC, vetëm 8 shtete votuan kundër dhe 16 abstenuan.

Rezoluta shprehu shqetësimin për vrasjen e protestuesve, duke përfshirë gra dhe vajza, nga regjimi iranian, dhe për “minimin e vazhdueshëm dhe shtypjen gjithnjë e më të madhe të të drejtave njerëzore të grave dhe vajzave, duke përfshirë të drejtën për lirinë e shprehjes dhe mendimit, shpesh duke përdorur forcë të tepruar, duke administruar politika në kundërshtim flagrant me të drejtat e njeriut të grave dhe vajzave dhe me mandatin e Komisionit për Statusin e Grave”.