Monday, February 6, 2023

Iran – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe të Mbështetësve të Mujahedin-e Khalq (MEK) Njëkohësisht me Novruzin (Vitin e Ri Iranian 1400)

Tehran – Activities of the Resistance Units and Supporters of MEK on the eve of Nowruz. -” Maryam Rajavi: This Eid is the herald of the defeat of Velayat-e Faqih and the beginning of the spring of freedom"Teheran – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK natën e Novruzit. -” Maryam Rajavi: Ky Eid është kumtues i mposhtjes së Velayat-e Faqih dhe fillimit të pranverës së lirisë”
“Novruz 1400, kumton përmbysjen e regjimit klerikal”
Natën e Novruzit, Vitit të Ri iranian, mbështetësit e MEK dhe Njësitë e Rezistencës vendosën postera të mëdhenj e afishe, dhe shkruan graffiti nëpër zona publike, duke nënvizuar perspektivën e ndritshme të përmbysjes së diktaturës fetare në vitin e ri, dhe i bënë thirrje popullit iranian që të ngrihet e të protestojë kundër regjimit klerikal. Raporte të shumta tregojnë se populli i ka mirëpritur këto veprimtari të Njësive të Rezistencës dhe mbështetësve të MEK në Teheran e qytete të tjera.
Krahas zonave të tjera të Teheranit, këto veprimtari, foto të të cilave mund të shihen më poshtë, janë zhvilluar në qytete të ndryshme të Iranit.
Të frymëzuar nga mesazhi që qarkulloi gjerësisht i Znj. Maryam Rajavi, Presidentes së zgjedhur të Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI), disa nga slloganet lexonin: “Maryam Rajavi: Ky Eid kumton mposhtjen e regjimit Velayat-e Faqih dhe fillimin e pranverës së lirisë”, “Maryam Rajavi: Viti i Ri mundet dhe duhet të jetë një vit plot me protesta”, “Maryam Rajavi: Urimet më të ngrohta për rininë e rebeluar.” Disa nga slloganet e tjera ishin: “Massoud Rajavi (udhëheqësi i Rezistencës Iraniane): Nuk do të pushojmë deri sa atdheu ynë i pushtuar të çlirohet nga diktatura. Për ta arritur këtë, do të na duhet të luftojmë njëqind herë më fort,” “Në Novruz 1400, le të kujtojmë dëshmorët,” “Novruz 1400, një vit premtues për përmbysjen e regjimit klerikal,” “Poshtë Khamenei, lavdi Rajavi-t.”

Tehran – Activities of the Resistance Units and Supporters of MEK on the eve of Nowruz. -” Maryam Rajavi: This Eid is the herald of the defeat of Velayat-e Faqih and the beginning of the spring of freedom"Teheran – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK në natën e Novruzit – “Në Novruz 1400, le të kujtojmë dëshmorët.” – 20 mars 2021

Tehran - Activities of the Resistance Units and Supporters of MEK on the eve of Nowruz – “Let’s rise up to overthrow the clerical regime and set free our beautiful homeland.” – March 20, 2021 Teheran – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK në natën e Novruzit – “Le të ngrihemi për ta përmbysur regjimin klerikal dhe për ta çliruar atdheun tonë të bukur.” – 20 mars 2021

Tehran - Activities of the Resistance Units and Supporters of MEK on the eve of Nowruz Teheran – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK në natën e Novruzit – Graffiti në vende të ndryshme – “Poshtë Khamenei” –20 mars

Kerman - Activities of the Resistance Units and Supporters of MEK on the eve of Nowruz – “Happy Nowruz to Massoud and Maryam and to all MEK members and Resistance Units” Kerman – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK në natën e Novruzit – “Gëzuar Novruzin Massoud-it dhe Maryam-it, si dhe të gjithë anëtarëve të MEK e Njësive të Rezistencës” Isfahan - Activities of the Resistance Units on the eve of Nowruz – “Nowruz 1400, a promising year for the clerical regime’s overthrow” – March 20, 2021 Isfahan – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës në natën e Novruzit – “Novruz 1400, një vit premtues për përmbysjen e regjimit klerikal” – 20 mars 2021

Isfahan - Activities of the Resistance Units and Supporters of MEK on the eve of Nowruz – “Massoud Rajavi: We will not rest until our occupied homeland will be free from the dictatorship and to achieve this we will have to fight a hundred times more” – March 20, 2021 Isfahan – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK në natën e Novruzit – “Massoud Rajavi: Nuk do të pushojmë deri sa atdheu ynë i pushtuar të çlirohet diktatura dhe për ta arritur këtë do të duhet të luftojmë njëqind herë më fort” – 20 mars 2021

Neyshabur - Activities of the Resistance Units and Supporters of MEK on the eve of Nowruz – “Maryam and Massoud, the Iranian people are looking forward to the day they can see you in a free Iran”- March 20, 2021 Neyshabur – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK në natën e Novruzit – “Maryam dhe Massoud, populli iranian mezi po e pret ditën kur të mund t’ju shohë ju në një Iran të lirë”- 20 mars 2021

Kermanshah - Activities of the Resistance Units and Supporters of MEK on the eve of Nowruz – “Nowruz 1400 the chance that the clerical regime will be overthrown is %100” – March 20, 2021 Kermanshah – Veprimtaritë e Njësive të Rezistencës dhe Mbështetësve të MEK në natën e Novruzit – “Novruz 1400, mundësia që regjimi klerikal të përmbyset është 100%” – 20 mars 2021