Sunday, February 5, 2023

Mësueset dhe arsimtaret zhvillojnë protesta në Teheran, Varamin, Dezful

Female teachers and educators held protests in Tehran, Varamin, Dezful

Protesta e mësuesve në Varamin

Mësueset dhe arsimtaret femra kanë zhvilluar katër protesta brenda një dite, duke i kërkuar qeverisë që t’u përgjigjet kërkesave të tyre. Këto protesta u zhvilluan nga mësueset e reja dhe asistentet e Lëvizjes për Arsimim në Teheran, mësueset në Varamin, dhe edukatoret e Lëvizjes për Arsimim në Dezful.

Mësuesit e rinj, të njohur si “mësues me dëftesa të gjelbra,” e zhvilluan ditën e tretë të protestës së tyre të hënën, më 6 shtator 2021, jashtë godinës së Ministrisë së Arsimit në Teheran.