Monday, September 25, 2023

Hendeku gjinor në Iran në vitin 2023

Në këtë episod të podcasteve të Komitetit të Grave të NCRI-së, do të analizojmë gjetjet e Raportit të Hendekut Gjinor Global të publikuar së fundi në vitin 2023. Në veçanti, do të përqendrohemi në hendekun gjinor në Iran në vitin 2023, pozicionin e Iranit në fund të indeksit dhe pabarazitë gjinore me të cilat ballafaqohen gratë në vend. Forumi Ekonomik Botëror ka publikuar së fundmi Raportin e Hendekut Gjinor Global për vitin 2023, duke nxjerrë në pah gjendjen e barazisë gjinore në vendet në të gjithë botën. Sipas këtij raporti, Irani renditet në vendin e befasueshëm të 143-të në mesin e 146 vendeve të hulumtuara, treguar një tendencë konsiderueshëm të rënies krahasuar me vitet e mëparshme. Raporti Global i Hendekut Gjinor, i publikuar nga Forumi Ekonomik Botëror, është një mjet i rëndësishëm për të vlerësuar hendekun gjinor dhe diskriminimin e grave. Ai vlerëson katër fusha kyçe: pjesëmarrjen dhe mundësitë ekonomike, arritjen në arsim, shëndetin dhe mbijetesën, dhe fuqizimin politik. Këto fusha ndihmojnë në përcaktimin e renditjes së një vendi në lidhje me drejtësinë gjinore.