Tuesday, December 6, 2022

Iranianët i thonë lamtumirë mishit, orizit dhe produkteve të qumështit

Iranians say goodbye to meat, rice and dairy productsFytyra e varfërisë në Iran po bëhet më e shëmtuar nga dita në ditë. Analizimi i matjeve dhe statistikave ekonomike të Iranit nxjerr një pamje të dhimbshme të ekonomisë dhe mirëqenies së iranianëve të zakonshëm.

Të dhënat ekonomike tregojnë se popullsia e varfër e Iranit është dyfishuar të paktën në dhjetë vitet e fundit dhe nëse kjo prirje vazhdon, shumë më tepër familje do të rrezikohen të bien në varfëri.Ekonomistët vlerësojnë se trendi i rritjes së konsumit familjar u ndal plotësisht në vitin 2006 dhe që nga viti 2018, rritja e konsumit final me çmime konstante ka qenë vazhdimisht negative.

Në tre vitet e fundit nuk mund të gjendet asnjë mall apo shërbim që të mos jetë ulur në konsum. Ulja e shpenzimeve të një familjeje nuk është e njëjtë për mallra dhe shërbime të ndryshme. Për shembull, konsumi dhe përdorimi i mallrave dhe shërbimeve luksoze ranë më ndjeshëm, dhe mallrat jo të qëndrueshme dhe shërbimet thelbësore ranë me një ritëm më të ulët.Mospërballueshmëria e artikujve ushqimorë bazë ka çuar në një reduktim të kalorive të konsumuara nga iranianët si dhe në një ulje të cilësisë së kalorive të marra, veçanërisht për klasat me të ardhura të ulëta. Konsumi i disa grupeve ushqimore është aq i ulët sa mund të konsiderohet pothuajse zero.