Tuesday, July 23, 2024

Ban Ki-Moon, Gordon Brown dhe Anatoly Kinak mbështesin programin 10-pikësh të zonjës Maryam Rajavi.

Ish-sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ish-kryeministri britanik Gordon Brown dhe ish-kryeministri ukrainas Anatoli Kinak u bashkuan në mbështetjen e deklaratës globale të mbështetjes për popullin iranian gjatë periudhës së tranzicionit. Për kryengritjen e popullit iranian për një republikë demokratike të bazuar në ndarjen e fesë nga shteti, pa mbretër dhe sheikë dhe mbështetjen e programit 10-pikësh të zonjës Maryam Rajavi, presidentes së zgjedhur të rezistencës.

Kështu, Deklarata Universale tani përfshin 120 nënshkrime nga ish-liderët botërorë dhe një shumicë prej 29 parlamentesh dhe senatesh, duke përfshirë 3600 përfaqësues të zgjedhur nga vende të ndryshme në 5 kontinente. Kjo është përveç mbështetjes së 75 laureatëve të Nobelit në të gjitha fushat..