Monday, January 30, 2023

Masakra e të burgosurve politikë në vitin 1988 në Iran: Koha për të vërtetën, drejtësinë, riparimin dhe garancitë e mos-përsëritjes

Ky është titulli i një deklarate të dorëzuar në Sesionin e 36 të të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, që do të mbahet më 11-29 shtator 2017 në selinë evropiane të Kombeve të Bashkuara.
Deklarata e përbashkët me shkrim iu dorëzua Sekretarit të Përgjithshëm nga France Libertés: Fondacioni Danielle Mitterrand, Shoqata Ndërkombëtare e Grave për të Drejtat e Njeriut, organizata joqeveritare me status të këshillueses special, Lëvizja kundër racizmit dhe për miqësi mes popujve.