Wednesday, July 24, 2024

Mbështetësit e Mek në Berlin, Düsseldorf dhe Aachen: Thirrni për pjesëmarrje në #Berlindemo29June

Berlini, Gjermani- Iranianët dhe mbështetësit e lirisë së Organizatës Popullore Moxhahedin të Iranit (MEK) në Berlin, Düseldorf, dhe Aachen po organizojnë ekspozita dhe po shpërndajnë postera dhe fletushka për të ftuar të gjithë iranianët të marrin pjesë në mbledhjen e madhe të Iranit të Lirë më 29 qershor. Ata gjithashtu regjistruan mesazhe video për të miratuar planin dhjetë-pikëshMaryam Raxhavi për të ardhmen e Iranit.

Ndërsa afrohet data e Iranit të Lirë të Iranit 2024, vrulli vazhdon të ndërtojë, duke pasqyruar përcaktimin dhe shpresën e atyre që mbrojnë për një Iran të lirë. Demonstrimi i Berlinit premton të jetë një moment kryesor në luftën e vazhdueshme për demokracinë dhe të drejtat e njeriut në Iran.