Thursday, February 9, 2023

Iran – Mbështetësit e MEK-ut, njësitë e rezistencës shkruajnë mbishkrime dhe banderola: “Regjimi klerikal mund dhe duhet të rrëzohet”

 

Various cities - Activities of the supporters of the MEK –" Khamenei is a murderer. His rule is illegitimate" – February 14, 2021Gjatë javës nga 14 deri më 22 shkurt 2021, mbështetësit e Muxhahedin-e Khalq (MEK / PMOI) dhe njësitë e rezistencës shkruajnë parulla dhe postuan parulla që mbanin mesazhet e udhëheqjes së rezistencës, znj. Maryam Rajavi, Presidentja e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI) dhe Massoud Rajavi, Udhëheqësi i Rezistencës Iraniane, në qytete të ndryshme në Iran. Këto aktivitete u kryen në Teheran, Ahvaz, Ramsar, Iranshahr, Shadegan, Sari, Hamedan, Rudsar, Bushehr, Shahrekord, Zabol, Yazd, Urmia, Semnan, Abadan, Shirvan, Zanjan, Shahroud, Tabriz, Shahriar, Karaj, Anzali, Rasht, dhe Shiraz. Njerëzit në këto qytete i mirëpritën me entuziazëm fushatat.Disa nga parullat ishin: “Maryam Rajavi: Vazhdimi i protestave dhe grevave është i domosdoshëm për vazhdimin dhe zgjerimin e kryengritjes”, “Maryam Rajavi: “Përshëndetje për Njësitë e Rezistencës që janë rebeluar për liri”, “Massoud Rajavi: Populli iranian nuk duan COVID-19 dhe regjimin klerikal “,” “Poshtë Khamenei, përshëndetje Rajavi “,” Ne mund dhe duhet ta përmbysim këtë regjim “,” Khamenei është një vrasës, sundimi i tij është i paligjshëm “,” Poshtë diktatura e Khamenei, përshëndetje për Rajavin “,” Khamenei zhduku! Populli iranian ju refuzon “,” Për të rinjtë iranianë: Bashkohuni me Njësitë e Rezistencës “,  “Massoud Rajavi: Ushtria e të uriturve janë gati për revoltë dhe kryengritje “, “Rebelimet do të ngrihen dhe do të hapin rrugën e kryengritjes. ”

Tehran – Activities of the Resistance Units and MEK supporters – “We can, and we must overthrow the clerical regime”- February 14, 2021

Teheran – Aktivitetet e Njësive të Rezistencës dhe mbështetësve të MEK – “Ne mundemi dhe duhet të përmbysim regjimin klerik” – 14 shkurt 2021

Tehran – Activities of the Resistance Units and MEK supporters – “We must rise up to overthrow the clerical regime”- February 14, 2021Teheran – Aktivitetet e Njësive të Rezistencës dhe mbështetësve të MEK – “Ne duhet të ngrihemi për të përmbysur regjimin klerik” – 14 shkurt 2021

Ramsar- Activities of the Resistance Units and supporters of the MEK- “Maryam Rajavi: Join the Resistance Units”-February 16, 2021 Ramsar – Aktivitetet e Njësive të Rezistencës dhe mbështetësit e MEK – “Maryam Rajavi: Bashkohuni me Njësitë e Rezistencës” – 16 Shkurt 2021

Shadegan – Activities of the supporters of the MEK – “Iran will be free with the activities of the Resistance Units and the uprising” – February 14, 2021Shadegan – Aktivitetet e mbështetësve të MEK – “Irani do të jetë i lirë me aktivitetet e Njësive të Rezistencës dhe kryengritjes” – 14 shkurt 2021

Various cities - Activities of the supporters of the MEK –" Khamenei is a murderer. His rule is illegitimate" – February 14, 2021 Qytetet e ndryshme – Aktivitetet e mbështetësve të MEK – ”Khamenei është një vrasës. Udhëheqja ei tij është e paligjshme ”- 14 shkurt 2021

Tabriz – Posting Mrs. Maryam Rajavi’s banner– February 16, 2021 Tabriz – Postimi i banderolës së zonjës Maryam Rajavi– 16 shkurt 2021 2021

Rasht - Activities of the Resistance Units and supporters of the MEK - “Massoud Rajavi: Rebellions will pave the way for the uprising” - February 14 to February 21, 2021 Rasht – Aktivitetet e Njësive të Rezistencës dhe mbështetësit e MEK – “Massoud Rajavi: Rebelimet do të hapin rrugën e kryengritjes” – 14 shkurt – 21 shkurt 2021

Shadegan - Activities of the Resistance Units and supporters of the MEK – “Rebellions will pave the way for the uprising” - February 14 to February 21, 2021 Shadegan – Aktivitetet e Njësive të Rezistencës dhe mbështetësit e MEK – “Rebelimet do të hapin rrugën e kryengritjes” – 14 shkurt deri më 21 shkurt 2021