Sunday, November 27, 2022

Forcat e sigurisë qëllojnë pa dallim, vrasin fëmijë në Iran

Security forces indiscriminately shoot, kill children in IranNë të gjitha vitet e sundimit të tij, regjimi iranian ka shkelur të drejtat e qytetarëve me metoda mizore dhe shtypëse. Fëmijët kanë qenë gjithmonë viktima të shkeljeve sistematike të të drejtave të njeriut në Iran. Nën regjimin klerik në Iran, të drejtat e fëmijëve shkelen përmes ekzekutimeve, punës së fëmijëve, privimit të arsimit dhe martesës së fëmijëve.

Regjimi redukton në mënyrë rutinore buxhetin për qendrat arsimore ose qendrat mbështetëse për fëmijët dhe adoleshentët çdo vit dhe në vend të kësaj rrit buxhetet e forcave represive dhe propagandës shtetërore.