Monday, October 2, 2023

“Ngushtësia intelektuale” kundrejt “Harmonia intelektuale”

Në çdo mendim dhe arsyetim të saktë, duhet të respektojmë disa parime dhe virtyte intelektuale. Përndryshe, do të na mungonin mendimi logjik dhe vetëdija për realitetin objektiv dhe mjedisin material që na rrethon, duke na çuar në një botë imagjinare dhe idealiste, larg realitetit. Një nga këto virtyte është “harmonia intelektuale”, e cila tregon se ne kurrë nuk duhet të mendojmë se perceptimet tona janë një shfaqje hyjnore dhe se mendimet e të tjerëve në këtë drejtim janë krejtësisht të gabuara. Duhet të kemi gjithmonë parasysh mundësinë që një pjesë ose edhe gjithë kuptimi ynë për një fenomen mund të jetë i gabuar.